Voor grootbedrijf

Vrijblijvend advies of second opinion van onze advocaten. Voor direct advies bel 088 00 484 84

Corporate governance

Wij kunnen adviseren in de volgende gevallen

  • Speelt er een (mogelijke) belangenverstrengeling bij de Bestuurder?
  • Is er een (dreigend) conflict tussen Bestuur en Raad van Commissarissen?
  • Staan Bestuur en een of meer aandeelhouders tegenover elkaar?
  • Is uw huidige governance model juridisch nog passend?
  • Welke mogelijkheden biedt de zogenaamde One-tier board?
  • Is er een conflict tussen aandeelhouders onderling?