Voor grootbedrijf

Vrijblijvend advies of second opinion van onze advocaten. Voor direct advies bel 088 00 484 84

Medezeggenschap

Wij kunnen adviseren bij de volgende vragen

  • Hoe richt u uw medezeggenschap in?
  • Welke onderwerpen zijn informatie-, advies- of instemmingsplichtig?
  • Waarmee moet ik rekening houden bij een procedure bij de Ondernemingskader?
  • Hoe leg ik de OR geheimhouding op bij bepaalde kwesties?
  • Hoe zit het met de ontslagbescherming van OR-leden?