Voor MKB & ZZP

Vrijblijvend advies of second opinion van onze advocaten. Voor direct advies bel 088 00 484 84

BV oprichten en aandeelhouders

Regelmatig zien wij dat eenmans-ondernemers na een succesvolle onderneming te hebben opgericht behoefte hebben aan meer juridische bescherming en kapitaalinbreng. Oprichting van een besloten vennootschap kan daartoe een prima middel zijn.

De vennootschap is besloten omdat de aandelen niet vrij overdraagbaar zijn, dit in tegenstelling tot de naamloze vennootschap waarvan de aandelen in beginsel vrij overdraagbaar zijn, bijvoorbeeld op de effectenbeurs. De beperkte overdraagbaarheid is geregeld in de wet, maar de statuten van de vennootschap kunnen dit besloten karakter versoepelen of aan strengere regels onderwerpen. Meestal houdt dit in dat de bestaande aandeelhouders het toetreden van een nieuwe aandeelhouder moeten goedkeuren, ook als die de aandelen van een andere aandeelhouder overneemt, bijvoorbeeld door erfenis of koop.

Per 1 oktober 2012 is de Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht in werking. Dat betekent dat het in sommige gevallen eenvoudiger is om een besloten vennootschap op te richten. Echter kleven hier ook meer risico’s aan dan in de reguliere bv-vorm onder meer op het gebied van de bestuursaansprakelijkheid.

Met ons LegalXs abonnement kunt u voor een vast bedrag per jaar onbeperkt profiteren van onze know-how en gratis voorbeeldcontracten.

Mail ons uw vraag over aandeelhouders en aansprakelijkheid