Voor MKB & ZZP

Vrijblijvend advies of second opinion van onze advocaten. Voor direct advies bel 088 00 484 84

Reorganisatie

Een reorganisatie verloopt in een aantal LegalXs abonnementstappen. Het proces begint met het voornemen van het management of de directie van het bedrijf of de organisatie. De werkgever moet de noodzaak van een reorganisatie aantonen en is verplicht om advies in te winnen bij de ondernemingsraad. Een stap in het reorganisatieproces kan zijn het opstellen van een sociaal plan, waarin de werkgever met vakorganisaties afspreekt wat de gevolgen zijn van de reorganisatie voor werknemers en hoe met die gevolgen omgegaan wordt.

In de Nederlandse Wet melding collectief ontslag is vastgelegd onder welke omstandigheden een werkgever verplicht is om ontslagen van werknemers te melden bij het UWV en vakbonden. Krachtens de wet hebben verenigingen die werknemers vertegenwoordigen, zoals vakbonden en ondernemingsraden, dan de mogelijkheid te kijken hoe het collectief ontslag is te voorkomen (of het aantal ontslagen is te verminderen) alsmede de gevolgen ervan te verzachten.

Onze specialist staat tot uw beschikking voor vrijblijvend klankborden.

Met ons kunt u voor een vast bedrag per jaar onbeperkt profiteren van onze know-how en gratis voorbeeldcontracten.

Mail ons uw vraag over reorganisatie